Länkar

 

Bild föreställande: www.maskinring.se

www.maskinring.se

Maskinring Sjuhärad startade sin verksamhet i halvårsskiftet 1998 och är därmed en av sveriges yngsta Maskinringar. MR- Sjuhärad har sedan dess växt stadigt, från ett 40-tal medlemmar första året till omkring 220 medlemsföretag vid utgången av 2005.