Våra plantor

 

Produktinformation pluggplanta

Plantan sås i en täckrotskassett och drivs sedan upp till en längd på åtta-tolv cm. Så snart rötterna håller ihop torven i kassetten lyfts plantan ur och omskolas i ett borrat hål ute på friland. Plantan får växa där tills den är klar för leverans, mellan ett-två år.

 

Hur väljer man storlek på planta?

På ett hygge som är markberett och har liten konkurrens av annan vegetation passar en normalstor planta T/1, cirka 17-35 cm hög, bra.

 

Om hygget inte är markberett och har liten konkurrens av annan vegetation passar en normalstor planta T/1,5 som är cirka 20-40 cm hög. 

 

Om du skall hjälpplantera eller har områden med mycket vegetation bör du välja T/2, en större planta som är cirka 25-50 cm hög.